Styrelsen Personal
 
 

 

       
  Kristina Engberg
Ordförande
VGIF
  Claes Annerstedt
(ers.) IOFF

  Sonny Carlsson
(ers.) Korpen

  Jan Engstrand
(ord.) Korpen
  Hans Elbel
Museiintendent
                   
           
  Kerstin Hultman
(ord.) IOFF
  Göran Nyberg
(ord.) RF-SISU VG
  Sara Sivre
(ord.) Kulturförv
  Iréne Sjöberg-Lundin
(ers.) Kulturförv.
   
                     
                 
      Lars Sundling
(ers.) RF-SISU VG
  Ewa Widell
(ers.) RF-SISU VG
         
                     
             
  Anders Manheden
Revisor
  Anette Svensson
Revisor
  Lennart Hero
Adj.
  Hans Elbel
Adj. sekr.
     
     
             
 

Styrelsen för Stiftelsen Idrottsmusei Vänner

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål
   att i syfte att befrämja tillkomst och fortbestånd av ett idrottsmuseum i Göteborg, handhava
   vården av befintliga och nytillkommande idrottshistoriska samlingar; samt
   att i övrigt främja det idrottshistoriska intresset i Göteborg och därvid söka samråd med andra
   organisationer med likartat syfte samt följa utvecklingen inom det idrottshistoriska området och
   vidtaga lämpliga åtgärder till befrämjande av idrottsmuseet.


     
  Medlemskommittén                  
  ordf. Lennart Magnusson,
Torild Berg
Cege Berglund
Sonny Carlsson
Gunnar Claeson
Hans Elbel
Ewa Orrensjö
     


         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 27 Göteborg | Tel: 031-72 66 180 | www.idrottsmuseet.se