Idrottsarvet
 
 

Årsboken Idrottsarvet ges ut av Idrottsmusei Vänner.
Första utgåvan kom 1986. Boken är som alltid innehållsmässigt utan riktat material. Varje författare får fritt disponera sitt ämne, inom de naturliga ramar som styr vår existens; att ge läsekretsen en unik museiårsbok helt ägnad åt idrott och idrottshistoria.

Stöd oss i vårt arbete att rädda vår regionala idrottshistoria.
Bli medlem i Idrottsmusei Vänner. Årsavgiften för 2017 innefattar Idrottsarvet 2016 och medlemskort som berättigar till fri entré för 2 personer, obegränsat antal gånger under året (ord. entrépris 20 kr). Du kommer dessutom att bjudas in till 3-4 medlemsträffar.


Medlemskap
Privatperson: 400 kr
Föreningar och förbund: 600 kr
Enbart årsboken: 300 kr

Obs! Porto- och expeditionsavgifter på 100 kr tillkommer om du vill ha boken hemskickad.
Betala till Postgiro 775467-4.
Du är annars välkommen att hämta boken direkt på museet.

Vid frågor, kontakta: hans.elbel@idrottsmuseet.se

 


Årsboken Idrottsarvet 2014
29:e utgåvan

Se tidigare utgåvor här


 
 


 

 

 

 

 

 
       
Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 27 Göteborg | Tel: 0709-265980 | www.idrottsmuseet.se