Biblioteket
 
   

 

Museet förfogar över ett digert bibliotek med massor av idrottslitteratur, 4000 exemplar, jämte cirka 70 hyllmeter med års- och jubileumsböcker, biografier mm.

Det finns kompletta årgångar av Idrottsboken, Fotbollsboken och Olympiaboken.
Guldgruvan är ändå de inbundna årgångarna av Idrottsbladet från 1917 till 1975.

Idrottsmuseet | Övre Kaserngården 12 | 415 27 Göteborg | Tel: 0709-265980 | www.idrottsmuseet.se